Kontakt

Våra kontor finner du i Göteborg och Stockholm, men våra uppdragsgivare
finns från norr till söder i Sverige så väl som i andra delar av världen.

Göteborg

Ullevigatan 19

411 40 Göteborg

Telefon 031-632 130

E-post info@sensa.se

Stockholm

Mäster Samuelsgatan 60

Box 3316

103 66 Stockholm

E-post info@sensa.se

Vill du istället nå någon av våra konsulter direkt finner du respektive konsults kontaktuppgifter här.