NAI Svefa och Sensa utvecklar ytterligare satsningen på Management Consulting

7 september, 2017

NAI Svefa och Sensa fördjupar satsningen inom kvalificerad strategisk rådgivning och bildar affärsområdet Management Consulting för att skapa ett samlat och fokuserat tjänsteerbjudande kring kvalificerad strategisk rådgivning på ledningsnivå till både bolag och kommuner.

Affärsområdet kommer att verka branschoberoende men flertalet kunder kommer återfinnas inom fastighets- och energibranschen. Fokus kommer att vara rådgivning kring strategi, organisation, ledning och styrning, till VD, ledning, styrelse och ägare. Det nya affärsområdet Management Consulting kommer inledningsvis att bestå av 17 medarbetare från Sensa, NAI Svefa och Fasticon och ansvarig blir Andreas Hagberg som sedan januari 2016 har varit VD för Sensa Corporate Advisors och arbetat som managementkonsult i över tio år.

För ytterligare information se bifogat pressmeddelande.

Vid frågor kontakta:
Andreas Hagberg, Affärsområdeschef Management Consulting & VD Sensa, tel: 070-773 29 95, e-mail: andreas.hagberg@sensa.se

Pressmeddelande NAI Svefa

 


 
 
  « Tillbaka