Nyheter

På denna sida publicerar vi allmänna nyheter om Sensa och vår verksamhet samt information om våra seminarier.

Vi anordnar regelbundet seminarier där vi bjuder in föreläsare från den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Seminarierna utgår från aktuella händelser och trender samt efterföljs av mingel. Under det senaste året har följande seminarier ägt rum:

• Bengt Göran Dalman, erkänd fjärrvärmenestor med nästan 40 års erfarenhet från branschen, diskuterade hur fjärrvärmen, genom att ersätta eluppvärmning, kan bidra till att Sverige lyckas ställa om sitt energisystem och klara de uppsatta klimatmålen.

• Kurt Eliasson, VD för SABO och ordförande i NBO, Housing Nordic, presenterade och resonerade kring hur allmännyttan kan bidra till att öka bostadsbyggandet i Sverige.

• Magnus Björsne, ansvarig för strategi och implementering av AstraZeneca’s BioVentureHub i Sverige, presenterade och reflekterade över dagens utmaningar inom Life Science-industrin.

• Erik Nissen Johansen, framgångsrik konceptmakare och grundare till Göteborgsbaserade Stylt Trampoli, berättade om Stylts fantastiska resa och planer för framtiden.

Kontakta oss gärna för mer information om kommande seminarier eller om du önskar anmäla dig.

Vi kartlägger den långsiktiga ...

29 september, 2017

Flertalet allmännyttiga bostadsbolagen står under allt högre press att öka sin nyproduktion. Samtidigt finns det ett stort behov av att förvalta och utveckla det nuvarande fastighetsbeståndet, där underhållsbehovet i t ... Läs mer

Vi undersöker affärsmiljön i ...

18 september, 2017

Kartläggning och fastställande av rådande attityder och åsikter om affärsmiljön i regionen Insikt om strategiska aktörers och opinionsbildares (såväl på nationell som regional nivå) syn på affärsmiljön i en ... Läs mer

NAI Svefa och Sensa ...

7 september, 2017

NAI Svefa och Sensa fördjupar satsningen inom kvalificerad strategisk rådgivning och bildar affärsområdet Management Consulting för att skapa ett samlat och fokuserat tjänsteerbjudande kring kvalificerad strategisk rådgivning på ledningsnivå till ... Läs mer

Kontakta oss

Telefon 031-63 21 30

E-post info@sensa.se

» Fler kontaktuppgifter