Om Sensa Corporate Advisors

 
Sensa är ett managementkonsultföretag som startade 2003 och har idag ett 15-tal medarbetare med kontor i Göteborg och Stockholm och kunder runt om i hela Norden.

Vi arbetar med oberoende rådgivning inom den offentliga och privata sektorn. Vi har en bred operativ och strategisk kunskap och omfattande kompetens inom områden som nulägesanalys, marknadsanalys, finansiell analys, strategiutveckling, verksamhets- och organisationsutveckling, strategisk kommunikation, ägarstyrning samt utvärdering och uppföljning.

Kombinationen av linje- och konsulterfarenhet är ett av våra starkaste kännetecken och våra seniora partners är involverade genom hela uppdraget, som aktiva konsulter eller med ett kvalitetssäkringsansvar.

Andra kännetecken är de långvariga uppdrags- och personrelationerna – i några fall drygt tjugo år samt vår djupa branschkompetens inom energi-, fastighet-, skogs-, finans-, riskkapital- och life sciencesektorerna.

Under åren 2011 till 2014 var Sensa ett av tre företag som tillsammans utgjorde Trinovo Consulting Group.

« Tillbaka

Kontakta oss

Telefon 031-63 21 30

E-post info@sensa.se

» Fler kontaktuppgifter