Filosofi

 
Vår filosofi är att erbjuda uppdragsgivarna högkvalitativa konsulttjänster utifrån en pragmatisk och erfarenhetsbaserad konsultkompetens med kreativa synsätt och lösningar. Att kunna bidra till verksamhetens utveckling hos våra uppdragsgivare är vår högsta prioritet.

Vårt företag är baserat på svensk managementtradition där öppenhet, förtroende och respekt mellan alla medarbetare är centrala inslag i hur vi umgås med varandra. Vårt samarbete präglas av en hög grad av decentralisering i beslutsfattande och det egna personliga ansvaret är både tydligt och uttalat. Vårt arbete utmärks av kreativitet, engagemang, energi och integritet för att säkerställa att vi levererar de bästa lösningarna till våra uppdragsgivare och att vi själva ständigt vidareutvecklas. Vår gemensamma uppfattning att humor och glädje är viktiga inslag i vår samvaro, både i förhållande till varandra och till våra kunder och uppdragsgivare. Vi ser det som en hygienfaktor att i vår verksamhet hela tiden sträva efter att bidra till ett hållbart samhälle.

« Tillbaka

Kontakta oss

Telefon 031-63 21 30

E-post info@sensa.se

» Fler kontaktuppgifter