Vi kartlägger den långsiktiga finansiella hållbarheten i allmännyttiga bostadsbolag

29 september, 2017

Flertalet allmännyttiga bostadsbolagen står under allt högre press att öka sin nyproduktion. Samtidigt finns det ett stort behov av att förvalta och utveckla det nuvarande fastighetsbeståndet, där underhållsbehovet i t ex miljonprogrammets bebyggelse i flera fall är omfattande. Förväntningar om förändrat ränteläge, risken för nedskrivningar samt osäkerheten kring nya skatteregler och statliga bidrag är andra faktorer som ökat riskerna hos de allmännyttiga bostadsbolagen.

Baserat på finansiella scenarioanalyser genomför vi tillsammans med NAI Svefa analyser av riskerna och konsekvenserna givet olika antaganden för exempelvis nyproduktion, underhåll och ränteläge. Resultatet innefattar en bolagsövergripande analys där scenarionas konsekvenser på bostadsbolagens resultat- och balansräkning samt kassaflöde fastställs.

Resultatet blir ett underlag för att tydliggöra effekterna och utfallet givet olika tänkbara scenarier.

För mer information kontakta Andreas Hagberg, 0707-73 29 95, andreas.hagberg@sensa.se


 
 
  « Tillbaka