Vi undersöker affärsmiljön i regionen

18 september, 2017

Kartläggning och fastställande av rådande attityder och åsikter om affärsmiljön i regionen

Insikt om strategiska aktörers och opinionsbildares (såväl på nationell som regional nivå) syn på affärsmiljön i en region eller kommun fungerar som ett kraftfullt verktyg för att kalibrera den egna uppfattningen och identifiera såväl behov som möjligheter.

Baserat på djupintervjuer med utvalda strategiska aktörer och opinionsbildare sammanställs en tydlig bild av uppfattningen om regionen eller kommunen för en mängd olika parametrar avseende bl a levnadsmiljö, självförtroende, lokalpolitiskt klimat, förmågan att verka för näringslivets bästa och att få gehör bland betydande nationella och regionala beslutsfattare.

För mer information kontakta Göran Hult, 070-618 16 29, goran.hult@sensa.se


 
 
  « Tillbaka